Assurance Service for Management Systems (ASMS)

Jednostka certyfikująca systemy zarządzania na terenie całej Polski. Gwarantujemy bezstronność i niezależność usług certyfikacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń otwartych.

asms-logo

GIODO przeciwne kserowaniu dowodów osobistych do rejestracji kart pre-paid

W dniu 25 lipca 2016 roku wszedł w życie obowiązek rejestracji przedpłaconych kart SIM zawarty w tzw. ustawie antyterrorystycznej. W związku z wprowadzonymi przepisami obecnie każdy zakupiony starter musi zostać zarejestrowany na konkretne nazwisko lub firmę. Wcześniej nabyte karty należy zarejestrować najpóźniej do 1 lutego 2017 roku, ponieważ po tym terminie staną się one nieaktywne.

Wielu operatorów telekomunikacyjnych wymaga do rejestracji kserokopii lub skanu dowodu osobistego, co zostało skrytykowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W swoim uzasadnieniu GIODO powołuje się na artykuł 60b. ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku, w myśl którego abonent będący osobą fizyczną jest zobowiązany do podania operatorowi usług następujących danych: a) imienia i nazwiska, b) numeru PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty pobytu. Przepisy ustawy wskazują zakres danych jakie abonent nabywający kartę pre-paid musi dostarczyć odbiorcy usług, nie określają one jednak sposobu w jaki ma on te dane przekazać.

Jednak zdaniem GIODO w tym przypadku przekazywanie operatorowi kopii dowodu osobistego może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, związane z gromadzeniem i zabezpieczaniem danych.  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę, że przepisy wyraźnie wskazują dane jakie przedsiębiorca telekomunikacyjny musi uzyskać do rejestracji karty, w związku z czym przekazanie kserokopii lub skanu dowodu osobistego mogło by spowodować nadmiarowe pozyskiwanie danych, które nie powinno być przez przedsiębiorców stosowane.