Assurance Service for Management Systems (ASMS)

Jednostka certyfikująca systemy zarządzania na terenie całej Polski. Gwarantujemy bezstronność i niezależność usług certyfikacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń otwartych.

asms-logo

Opublikowano nowy tekst jednolity ustawy o ochronie danych osobowych

W dniu 28 czerwca 2016 roku został opublikowany Dziennik Ustaw zawierający obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o ochronie danych osobowych. Treść nowego jednolitego tekstu ustawy ODO znajduje się w załączniku nr 1.

W nowym tekście jednolitym znajdują się zmiany wprowadzone w dni 1 czerwca 2016 roku przez ustawę z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 677) a także zmiany z dnia 1 kwietnia 2016 roku, związane z realizacją rządowego programu „500+”.

W związku z ogłoszeniem nowego tekstu jednolitego od dnia 28 czerwca 2016 roku ustawa  ochronie danych osobowych powinna być opisywana przez podanie Dz. U. z 2016 r., poz. 922.