Assurance Service for Management Systems (ASMS)

Jednostka certyfikująca systemy zarządzania na terenie całej Polski. Gwarantujemy bezstronność i niezależność usług certyfikacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń otwartych.

asms-logo

Zmiany w przepisach dla branży motoryzacyjnej

W październiku 2016 zostanie opublikowana nowa wersja normy dla branży motoryzacyjnej. Będzie się nazywać IATF 16949:2016 i ma zastąpić dotychczas stosowaną normę ISO/TS 16949.

IATF 16949:2016 nie będzie normą samodzielną. Podobnie jak poprzedniczka oparta będzie na normie dotyczącej zarzadzania jakością – ISO 9001:2015, stanowiąc jej uzupełnienie związane ze specyfiką branży motoryzacyjnej.

Publikację nowych wymogów zapowiedziano na  październik 2016 r. Przedsiębiorstwa z wdrożona normą ISO/TS 16949 mają czas na przystosowanie się do nowych przepisów do 14 września 2018 r. Oznacza to, że po 14 września 2018 roku certyfikaty wydane dla normy ISO/TS 16949 utracą ważność. Natomiast już od 1 października 2017 roku audity powinny być przeprowadzane według IATF 16949:2016

Kilka słów o nowych przepisach

IATF 16949:2016 charakteryzuje się silną orientacją na klienta. Bazuje na doświadczeniach auditorów, jednostek certyfikujących oraz przedsiębiorców. Uwzględnia specyficzne dla branży motoryzacyjnej wymogi. Szczególny nacisk kładzie na wykrywanie defektów w procesie zarządzania organizacją zachęcając do redukcji strat w łańcuchu dostaw oraz do nieustannego doskonalenia.