Certyfikacja ISO 29990

Norma ISO 29990 „Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług" jest międzynarodowym standardem skierowanym do dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych.

asms-logo

Jest to standard w wielu aspektach pokrywający się z systemem zarządzania jakością ISO 9001 przez co może być łatwo z nim zintegrowany. Norma ISO 29990 kładzie szczególny nacisk na program nauczania odnosi się również do zarządzania finansowego i biznesowego.

Główne wymagania normy ISO 29990:

 • Ogólne wymagania w zakresie zarządzania
 • Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Przegląd zarządzania
 • Działania zapobiegawcze i korygujące
 • Zarządzanie finansowe i zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie komunikacją (wewnętrzną/ zewnętrzną)
 • Audity wewnętrzne
 • Informacje zwrotne od zainteresowanych stron
 • Określenie potrzeb edukacyjnych
 • Projektowanie usług edukacyjnych
 • Świadczenie usług edukacyjnych
 • Monitorowanie dostarczania usług edukacyjnych
 • Ocena przeprowadzona przez dostawców usług edukacyjnych

Korzyści z certyfikowanego systemu zarządzania ISO 29990:

 • Przejrzystość świadczonych usług
 • Optymalizacja procesów,
 • Zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • Minimalizacja ryzyka
 • Zapewnienie ciągłości świadczonych usług edukacyjnych
 • Możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rejestracji w RUR (Rejestrze Usług Rozwojowych) oraz ubieganiu się o świadczenie usług dofinansowanych z funduszy unijnych.

Skontaktuj się z działem certyfikacji

Pobierz wniosek o wycenę kosztów certyfikacji systemu zarządzania (format DOC, format PDF)