Certyfikacja ISO 14001

Norma ISO 14001 została opracowana w sposób umożliwiający zastosowanie jej przez wszystkie organizacje.

asms-logo

Sukces wdrożonego systemu zarządzania ISO 14001 uzależniony jest od zaangażowania personelu na wszystkich szczeblach organizacji. System zarządzania środowiskowego umożliwia organizacji opracowanie dokumentów, polityki środowiskowej i celów środowiskowych oraz dokonanie ich oceny i skuteczności.

Głównym przesłaniem normy jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom.

Główne wymagania normy ISO 14001 to:

 • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych
 • Ustalenie celów, zadań i programów środowiskowych
 • Identyfikowanie stosowanych wymagań prawnych oraz okresowa ocena zgodności z nimi
 • Gotowość i reakcja na awarie
 • Wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami
 • Zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania środowiskowego
 • Usystematyzowanie zarządzania zasobami
 • Dokonywanie systematycznych pomiarów mających na celu monitorowanie aspektów

Korzyści z certyfikowanego systemu zarządzania wg ISO 14001:

 • skuteczność w zarządzaniu środowiskiem,
 • troska o środowisko naturalne i działa zgodnie z prawem,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie aspektami środowiskowymi,
 • redukcja kosztów
 • uporządkowana dokumentacja, jej obieg i przepływ informacji.

Skontaktuj się z działem certyfikacji

Pobierz wniosek o wycenę kosztów certyfikacji systemu zarządzania (format DOC, format PDF)