Certyfikacja ISO 9001

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością, które mogą być zastosowane w dowolnej organizacji.

asms-logo

Główne wymagania normy ISO 9001 to:

 • Wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,
 • Zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością,
 • Usystematyzowanie zarządzania zasobami,
 • Ustanowienie procesów realizacji wyrobu,
 • Dokonywanie systematycznych pomiarów procesów i wyrobów.

Wszystkie wymagania normy ISO 9001 są szczegółowo opisane, uwzględniając osiem zasad jakości:

 • zorientowanie na klienta,
 • przywództwo,
 • zaangażowanie ludzi,
 • podejście procesowe,
 • systemowe podejście do zarządzania,
 • ciągłe doskonalenie,
 • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji,
 • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami.

Korzyści z certyfikowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:

 • wzrost skuteczności zarządzania organizacją,
 • poprawa planowania i skuteczność oceny,
 • trafny dobór dostawców,
 • zwiększona wydajność i jakość procesów,
 • uporządkowania dokumentacja
 • i przepływ informacji,
 • korzyści biznesowe.

Skontaktuj się z działem certyfikacji

Pobierz wniosek o wycenę kosztów certyfikacji systemu zarządzania (format DOC, format PDF)