Certyfikacja zintegrowana

Zintegrowany system zarządzania jest połączeniem procesów, procedur, praktyk i czynności stosowanych w danej organizacji, na który mogą się składać systemy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem oraz higieną pracy

asms-logo

Najczęściej integracja dotyczy dwóch lub trzech systemów. Jest polecana organizacjom mającym zamiar wprowadzić kilka różnych systemów zarządzania.
Zintegrowany system zarządzania gwarantuje spełnienie wszystkich wymagań poszczególnych systemów, przy jednoczesnym podniesieniu efektywności ich funkcjonowania.

KORZYŚCI Z CERTYFIKOWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

  • zmniejszenie kosztów certyfikacji i zakłóceń związanych z auditami zewnętrznymi poprzez jednorazowy audit wszystkich systemów
  • wprowadzenie jednolitego systemu dokumentacji
  • zmniejszenie liczby personelu zajmującego się utrzymaniem systemu
  • ujednolicenie i zmniejszenie ilości dokumentacji
  • zapobieganie konfliktom wynikającym z funkcjonowania niezależnych systemów
  • redukcja ryzyka biznesowego poprzez budowę kompleksowych planów kryzysowych
  • ułatwienie ciągłego doskonalenia wszystkich systemów zarządzania

Skontaktuj się z działem certyfikacji

Pobierz wniosek o wycenę kosztów certyfikacji systemu zarządzania (format DOC, format PDF)