Korzyści z certyfikacji

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością, które mogą być zastosowane w dowolnej organizacji.

asms-logo

Istnieje wiele korzyści z posiadanego, utrzymywanego i cyklicznie auditowanego systemu zarządzania. Przewaga nad konkurencją rośnie z każdym dniem funkcjonowania sprawnego systemu zarządzania a inne zalety tego faktu poniżej:

  • obniżenie kosztów działalności
  • zapewnienie określonej jakości wyrobów / usług
  • wzrost konkurencyjności organizacji
  • poprawa wizerunku firmy
  • usprawnienia zarządcze
    • możliwość przystępowania do przetargów, ubiegania się o fundusze unijne, gdy posiadanie certyfikatu jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty

Skontaktuj się z działem certyfikacji

Pobierz wniosek o wycenę kosztów certyfikacji systemu zarządzania (format DOC, format PDF)