Polityka bezstronności

Polityka bezstronności Assurance Service for Management Systems Sp. z o.o.

asms-logo

Polityka bezstronności Assurance Service for Management Systems Sp. z o.o.

Assurance Service for Management Systems Sp. z o.o. (ASMS) jest niezależną organizacją  świadczącą usługi certyfikacji systemów zarządzania.

Naszą politykę bezstronności realizujemy poprzez:

 • Niezależność organizacji ASMS jako strona trzecia,
 • Brak działalności konsultacyjnej w zakresie systemów zarządzania,
 • Nie poddawania procesowi certyfikacji działalności innych jednostek certyfikujących
 • Nie poddawania procesowi certyfikacji działalności jednostki, z którą ASMS ma powiązania własnościowe
 • Brak prowadzenia auditów wewnętrznych dla certyfikowanych przez ASMS organizacji.
 • Nie przystępowanie do certyfikacji organizacji, w których ASMS w ciągu dwóch ostatnich lat prowadziła audity wewnętrzne.
 • Wyłączenie szkoleń zamkniętych w zakresie systemów zarządzania, które zagrażają postrzeganiu ASMS jako jednostki bezstronnej i niezależne.
 • Brak powiązań z firmami świadczącymi usługi konsultacyjne,
 • Ciągłą analizę i identyfikację potencjalnych konfliktów,
 • Natychmiastowe działania w przypadku zagrożenia bezstronności,
 • Wstrzymanie działań w przypadku zagrożenie bezstronności,
 • Zachowanie poufności odnośnie uzyskanych informacji.

Wszystkie działania dotyczące bezstronności wynikają z opracowanego i zatwierdzonego przez zarząd Regulaminu Komitetu Chroniącego Bezstronność.

Skontaktuj się z działem certyfikacji

Pobierz wniosek o wycenę kosztów certyfikacji systemu zarządzania (format DOC, format PDF)