Polityka jakości

Assurance Service for Management Systems Sp. z o.o. (ASMS) jest niezależną organizacją świadczącą usługi certyfikacji systemów zarządzania.

asms-logo

Polityka Jakości Assurance Service for Management Systems Sp. z o.o.

Assurance Service for Management Systems Sp. z o.o. (ASMS) jest niezależną organizacją świadczącą usługi certyfikacji systemów zarządzania.

Jesteśmy gwarantem najwyższej jakości usług w zakresie auditów certyfikujących, bezstronność oraz etyka są priorytetem naszej organizacji.

Naszą politykę realizujemy poprzez:

  • Partnerskie podejście do naszych klientów,
  • Uczciwość, odpowiedzialność wobec naszych klientów,
  • Konkurencyjność cenową,
  • Poufność w zakresie otrzymanych informacji od naszych klientów,
  • Wysokie kompetencje zespołów auditorskich,
  • Ciągłe doskonalenie metod związanych z auditem,
  • Nowatorskie podejście podczas prowadzonych badań auditowych,
  • Indywidualne podejście do naszych klientów,
  • Ciągłe doskonalenie kadry auditorskiej i personelu organizacji ASMS,
  • Dostępności informacji w zakresie badań auditowych.Naszą wizją jest utrzymanie wysokiej pozycji na rynku w zakresie oferowanych usług związanych z certyfikacją systemów zarządzania oraz zapewnieniu wartości dodanej dla naszych klientów.

Obszarem działania organizacji ASMS jest Rzeczpospolita Polska.

Skontaktuj się z działem certyfikacji

Pobierz wniosek o wycenę kosztów certyfikacji systemu zarządzania (format DOC, format PDF)