System HACCP

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany „systemem HACCP" – to system mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka.

asms-logo

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany „systemem HACCP” – to system mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością, produktami spożywczymi. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

Główne wymagania HACCP:

 • Zasada 1 – Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych
 • Zasada 2 – Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)
 • Zasada 3 – Identyfikacja limitów krytycznych
 • Zasada 4 – Ustalenie systemu monitorowania CCP
 • Zasada 5 – Określenie działań korygujących
 • Zasada 6 – Ustalenie procedur weryfikacji systemu
 • Zasada 7 – Ustalenie procedur zapisów

Korzyści z certyfikowanego systemu HACCP:

 • Spełnienie wymagań prawa żywnościowego,
 • Aktualizację wiedzy i podniesienie świadomości personelu,
 • Zdyscyplinowanie załogi i zacieśnienie współpracy,
 • Zapewnienie spełnienia oczekiwań klientów,
 • Podniesienie pewności i spowodowanie systematycznej powtarzalności jakości produktów,
 • Zapewnienie aktywnego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z jakością,
 • Umożliwienie podjęcia działań zaradczych, przed pojawieniem się problemu,
 • Doinwestowanie materialnych zasobów przedsiębiorstwa,
 • Ulepszenie infrastruktury przedsiębiorstwa (tam gdzie wymogi GMP to wymuszą),
 • Wdrożenia systemu pozwala efektywniej gospodarować zasobami przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z działem certyfikacji

Pobierz wniosek o wycenę kosztów certyfikacji systemu zarządzania (format DOC, format PDF)