Zarządzanie BHP PN-N 18001/ OHSAS 18001

Norma PN-N 18001 została opracowana w sposób umożliwiający zastosowanie przez wszystkie organizacje.

asms-logo

Sukces wprowadzenia systemu zarządzania BHP uzależniony jest od zaangażowania całego personelu na wszystkich szczeblach organizacji.

System zarządzania BHP wymaga od organizacji ustanowienia polityki BHP, celów i zadań związanych z BHP oraz oceny ich skuteczności, oceny zgodności z wymaganiami prawnymi.

Główne wymagania normy PN-N 18001/OHSAS 18001:

 • Identyfikacja i ocena aspektów związanych z ryzykiem zawodowym,
 • Ustalenie celów, zadań i programów związanych z BHP,
 • Identyfikacja wymagań prawnych oraz okresowa ocena zgodności z nimi,
 • Gotowość i reakcja na awarie i wypadki związane z pracą,
 • Wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,
 • Zaangażowanie kierownictwa i personelu przy wprowadzeniu i utrzymywaniu systemu,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i infrastrukturą,
 • Planowanie i dokonywanie pomiarów związanych ze środowiskiem pracy,
 • Stosowanie kontroli operacyjnej i zgodności działania z celami i zadaniami organizacji,
 • Przeprowadzania wewnętrznych auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania.

Korzyści z certyfikowanego systemu zarządzania BHP PN-N 18001/ OHSAS 18001:

 • wzrost skuteczności zarządzania BHP
 • większe bezpieczeństwo pracowników i osób wizytujących zakład pracy
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa chorób zawodowych, wypadków ciężkich i zbiorowych
 • większa świadomość pracowników w zakresie BHP
 • korzyści związane z redukcją czasu absencji w pracy
 • zwiększona wydajność i jakość pracy poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy
 • mniejsze prawdopodobieństwo kar finansowych wynikających z niespełnienia wymogów prawa
 • uporządkowana dokumentacja, jej obieg i przepływ informacji

Skontaktuj się z działem certyfikacji

Pobierz wniosek o wycenę kosztów certyfikacji systemu zarządzania (format DOC, format PDF)