O firmie ASMS

Assurance Service for Management Systems Sp. z o.o. (ASMS) jest jednostką certyfikującą systemy zarządzania na terenie Polski.

asms-logo

Assurance Service for Management Systems Sp. z o.o. (ASMS) jest jednostką certyfikującą systemy zarządzania na terenie Polski.

Usługi wykonywane przez naszą jednostkę świadczone są na wysokim poziomie przez doświadczony i kompetentny zespół auditorów, mający wysokie kwalifikacje. Indywidualne podejście do każdego Klienta pozwala przygotować atrakcyjną ofertę odpowiadającą oczekiwaniom finansowym. Audity planowane są z uwzględnieniem potrzeb Klienta z zachowaniem międzynarodowych standardów.

Proces certyfikacji prowadzony przez ASMS jest zgodny z obowiązującą normą PN-EN ISO/IEC 17021:2011 “Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania.”

Zgodnie z przyjętą polityką, ASMS deklaruje bezstronność i niezależność usług certyfikacyjnych.

Skontaktuj się z działem certyfikacji

Pobierz wniosek o wycenę kosztów certyfikacji systemu zarządzania (format DOC, format PDF)