Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001

Międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. W Polsce normę ISO/IEC 27001 opublikowano w roku 2014 r. jako PN-ISO/IEC 27001:2014.

asms-logo

Norma jest specyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z którą mogą być prowadzone audity, na podstawie których są wydawane certyfikaty.

Norma ISO 27001 oparta jest na podejściu procesowym opartym o model PDCA.

Główne wymagania normy ISO 27001 to:

 • Ustanowieniem i zarządzaniem systemem bezpieczeństwa informacji (SZBI)
 • Polityki bezpieczeństwa
 • Organizacji bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzania aktywami
 • Bezpieczeństwa zasobów ludzkich
 • Bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
 • Zarządzania systemami i sieciami
 • Kontroli dostępu
 • Pozyskiwania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych
 • Zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzania ciągłością działania
 • Zgodności z wymaganiami prawnymi.

Korzyści z certyfikowanego systemu zarządzania ISO 27001.

Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 wiąże się nie tylko z prestiżem i wyróżnieniem organizacji pośród innych na rynku, ale także z innymi wymiernymi korzyściami, takimi jak:

 • Ochrona informacji,
 • Zdobycie zaufania klientów oraz innych kontrahentów,
 • Podwyższenie niezawodności,
 • Ochrona miejsc pracy,
 • Większa przejrzystość procesów,
 • Zredukowanie do minimum skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa informacji,
 • Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji w sytuacjach kryzysowych,
 • Bezpieczeństwo prawne, wynikające z faktu spełnienia prawnych wymagań.

Skontaktuj się z działem certyfikacji

Pobierz wniosek o wycenę kosztów certyfikacji systemu zarządzania (format DOC, format PDF)